Krzyżówka 2013

Dla tych co nie byli na wycieczce do Chorzowa zamieszczamy do rozwiązania krzyżówkę (właściwie to logogryf).

Plik pdf z krzyżówką dostępny jest pod adresem  http://sep.nysa.pl/images/krzyzowka.pdf

Rozwiązanie - dwuczęściowe hasło powstałe z liter środkowej niebieskiej kolumny oraz liter od 1-44 należy wysłać na adres zarządu.
Z pośród prawidłowych rozwiązań zostanie rozlosowana nagroda.

Hasła do krzyżówki:
1.Zwiedzany w 2012 r.
2.Niezbędny do wymiany licznika
3.Miejsce zimowej biesiady w 2012r (2 wyrazy)
4.Przedwojenny producent liczników i innych urządzeń elektrycznych
5.Kształt przebiegu prądu
6.Jej jednostką jest Farad
7.Zwiedzany w 2009 r
8.W torbie u elektromontera
9.Wyrażane w Voltach
10.Jest z nami na wycieczce
11.Pierwszy przewodniczący SEP w Nysie po wojnie
12.Firma produkująca liczniki
13.Twórca „Orfeusza w Piekle”
14.Imię Patrona Energetyków
15.Po potarciu przyciąga kawałki papieru
16.Płyn w akumulatorze
17.Przewodniczący naszego Koła w latach 80-tych
18.Postać z naszego przeboju
19.Na dachu do podłączania przyłącza

Rok K. Szpotańskiego

ZG SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2014 Rokiem inż.Kazimierza Tadeusza Szpotańskiego.
O Kazimierzu Szpotańskim czytaj
http://sep.com.pl/scripts/artykul2.php?id=640
W Bibliotece Muzeum Energetyki w Niemodlinie znajduje się książka o K.Szpotańskim. Można ją wypożyczyć.

Św. Maksymilian Kolbe - patron energetyków

Święty Maksymilian Kolbe a technika

Etereoplan.  Św. Maksymilian Kolbe  pozostawił opis pojazdu kosmicznego, który nazwał etereoplanem. Największą nowością tego wynalazku było odejście od dotychczasowego sposobu poruszania się przy pomocy koła lub śmigła. Zasadą poruszania się etereoplanu w przestrzeni kosmicznej miał być odrzut. Pojazd miał docierać do odległych planet. Przewidywał także podróż w nim człowieka po pokonaniu siły ciążenia i stworzeniu pełnej klimatyzacji wewnątrz pojazdu. Dokładny opis wynalazku z licznymi wykresami i matematycznymi obliczeniami wysłał do czasopisma "Scienza per Tutti".

Krótkofalowiec. W Japonii Maksymilian Kolbe spotkał się z tzw. małą radiofonią, czyli stacjami nadawczymi małej mocy zainstalowanymi w wielu punktach kraju. Po powrocie do Polski zapragnął uruchomić tego typu stację właśnie w Niepokalanowie. Jednak obowiązujące w przedwojennej Polsce przepisy nie pozwoliły na to. Nie tracąc nadziei zapisał się do PZK i został krótkofalowcem o znaku SP3RN (jak Radio Niepokalanów). Stacja nadawała na przełomie lat 1937/38, pokrywając swoim zasięgiem praktycznie obszar całego kraju.

Elektrownia, radio i lotnisko. W Niepokalanowie działała radiostacja, elektrownia, drukarnia, najrozmaitsze warsztaty naprawcze, własna straż pożarna. Ojciec Kolbe zamierzał wybudować lotnisko, a także interesował się żywo badaniami nad przekazem obrazu za pomocą fal radiowych.

Św. Maksymilian w Łambinowicach

We wrześniu 1939 roku Maksymilian Kolbe przebywał  na terenie obozu jenieckiego Lamsdorf (Łambinowice). Z dokumentów historycznych wynika, iż 19 września 1939 roku Ojciec Maksymilian wraz z grupą około 40 współbraci, franciszkanów z Niepokalanowa został przez Niemców aresztowany i przetransportowany koleją do obozu Lamsdorf. Dnia 20 września zakonnicy zostali zakwaterowani w obozie Lamsdorf, gdzie w bardzo ciężkich warunkach przebywali do 23 września. Stąd zostali przewiezieni do obozu Amtitz (Gębice niedaleko Gubina).

Dzień Energetyka

Dzień Energetyka w Polsce ustanowiono w roku 1956 i obchodzony był do 1972 r  dnia 1 września. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w sprawie obchodów uroczystości branżowych Dzień Energetyka w latach 1973-1990 był obchodzony w pierwszą niedzielę września.                                             W 1991 roku patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbe, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku. Data ta została przyjęta jako Dzień Energetyka.

Patron roku 2012

W dniu 8 września 2011 r. ZG SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

O Michale Doliwo-Dobrowolskim czytaj tutaj