Św. Maksymilian Kolbe - patron energetyków

Święty Maksymilian Kolbe a technika

Etereoplan.  Św. Maksymilian Kolbe  pozostawił opis pojazdu kosmicznego, który nazwał etereoplanem. Największą nowością tego wynalazku było odejście od dotychczasowego sposobu poruszania się przy pomocy koła lub śmigła. Zasadą poruszania się etereoplanu w przestrzeni kosmicznej miał być odrzut. Pojazd miał docierać do odległych planet. Przewidywał także podróż w nim człowieka po pokonaniu siły ciążenia i stworzeniu pełnej klimatyzacji wewnątrz pojazdu. Dokładny opis wynalazku z licznymi wykresami i matematycznymi obliczeniami wysłał do czasopisma "Scienza per Tutti".

Krótkofalowiec. W Japonii Maksymilian Kolbe spotkał się z tzw. małą radiofonią, czyli stacjami nadawczymi małej mocy zainstalowanymi w wielu punktach kraju. Po powrocie do Polski zapragnął uruchomić tego typu stację właśnie w Niepokalanowie. Jednak obowiązujące w przedwojennej Polsce przepisy nie pozwoliły na to. Nie tracąc nadziei zapisał się do PZK i został krótkofalowcem o znaku SP3RN (jak Radio Niepokalanów). Stacja nadawała na przełomie lat 1937/38, pokrywając swoim zasięgiem praktycznie obszar całego kraju.

Elektrownia, radio i lotnisko. W Niepokalanowie działała radiostacja, elektrownia, drukarnia, najrozmaitsze warsztaty naprawcze, własna straż pożarna. Ojciec Kolbe zamierzał wybudować lotnisko, a także interesował się żywo badaniami nad przekazem obrazu za pomocą fal radiowych.

Św. Maksymilian w Łambinowicach

We wrześniu 1939 roku Maksymilian Kolbe przebywał  na terenie obozu jenieckiego Lamsdorf (Łambinowice). Z dokumentów historycznych wynika, iż 19 września 1939 roku Ojciec Maksymilian wraz z grupą około 40 współbraci, franciszkanów z Niepokalanowa został przez Niemców aresztowany i przetransportowany koleją do obozu Lamsdorf. Dnia 20 września zakonnicy zostali zakwaterowani w obozie Lamsdorf, gdzie w bardzo ciężkich warunkach przebywali do 23 września. Stąd zostali przewiezieni do obozu Amtitz (Gębice niedaleko Gubina).