Dzień energetyka

Z okazji Dnia Energetyka, wszystkim elektrykom, energetykom i tym którzy mają coś wspólnego z elektryką lub elektrykami, życzymy: bezpiecznej pracy, zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy i życiu osobistym, pozytywnej energii na co dzień, wysokiego natężenia satysfakcji oraz niskich napięć i mocy sukcesów.

Zarząd Koła nr 28 Ziemi Nyskiej Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

O Dniu Energetyków czytaj też w zakładce  "Różne"

Spotkanie w Białej

Członkowie koła SEP (Ścinawa Mała) oraz Zarząd Koła zapraszają na spotkanie w dniu 16.06.2012 (sobota) w Białej

Program spotkania SEP (godz. 1500)

1.Zwiedzanie miasta Biała:

-zamek,

-mury obronne i dwie baszty

- wieża wodociągowa

-cmentarz żydowski

2.Biesiada w Domu Kultury w Białej

-ciepła kolacja

-zimna płyta

-napoje

3. Zabawa przy muzyce DJ

- zabawa

- pokaz tańca salsy w wykonaniu mistrzyń Polski

4. Dla kibiców

- oglądanie meczu ME Polska  - Czechy

 

Koszt:

- członkowie koła SEP   60 zł + dojazd

- sympatycy   90 zł+ dojazd

Wpłaty przyjmuje Kol. Wiesława Michałek Tel. 774087212 do 11.06.2012

Wycieczka do Warszawy

Zarząd Koła SEP nr 28 organizuje dla członków SEP wycieczkę do Warszawy w dniach 18-20 maja 2012. Koszt wycieczki to 350 zł + 80 zł dojazd. Przewidywane jest dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zostanie podana później.Zapisy przyjmuje Kol. Wiesława Michałek Tel. 774087212Program zwiedzania Warszawy


18.V, piątek


18.00 - zakwaterowanie i obiado-kolacja
19.30 - wieczorny spacer po Krakowskim Przedmieściu (2,5 godziny)

- Pomnik Kopernika
- Kościół św. Krzyża
- Uniwersytet Warszawski (zabytkowe budynki m.in. dawnej Szkoły Rycerskiej)
- Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza oraz Ogród Saski
- Kościół ss. Wizytek i Pomnik Prymasa Wyszyńskiego
- Hotel Bristol (z którego balkonu śpiewał Jan Kiepura)
- Pałac Prezydencki
- Pomnik Mickiewicza
- Kościół św. Anny
- Plac Zamkowy i Kolumna Zygmunta
- Katedra św. Jana
- Rynek Starego Miasta
- Barbakan
- ulica Freta
- Plac Krasińskich i Pomnik Powstania Warszawskiego
- ulica Miodowa i jej zabytki
- Plac Teatralny i Teatr Wielki

19.V, sobota


09.00 - śniadanie
10.00 - Centrum Nauki Kopernik
15.30 - Muzeum Powstania Warszawskiego
16.30 - zwiedzanie Cmentarzy Powązkowskich
18.30 - obiado-kolacja
19.30 - Czas wolny


20.V, niedziela


- śniadanie
09.00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego
11.00 - zwiedzanie Łazienek Królewskich
13.30 - zwiedzanie Pałacu i Parku w Wilanowie
15.30 - obiad
16.30 - wjazd na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki - panorama Warszawy

Wycieczka do Szwecji

Zarząd Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej Zaprasza Wszystkich Członków Koła oraz Sympatyków na wycieczkę zagraniczną do Szwecji.


Zapisy z pierwszą wpłatą 150 zł będą przyjmowane do 31.05.2012 przez Kol. Wiesławę Michałek, telefon 774087212


W oficjalnym programie brak jest ceny dojazdu do Gdańska. Koszt ten zostanie podany później. Zarząd rozważy ewentualne dofinansowanie dla członków koła.

 

Dokładny program wycieczki (plik PDF) dostępny jest do pobrania tutaj.

Zebranie zarządu 01.03.2012 r.

W dniu 01.03.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu Koła.

Tematy i porządek obrad:

1.  Informacja dotycząca wycieczki do Poznania

2.  Informacja dotycząca wycieczki krajowej do Warszawy

3.  Informacja dotycząca wycieczki do Szwecji

4.  Sprawy inne

 

Ad. 1)
Zarząd jednogłośnie zrezygnował z wycieczki na targi do Poznania w związku z niedogodnym terminem który będzie miał wpływ na liczbę uczestników którzy musieliby korzystać z urlopu wypoczynkowego w tygodniu pracy.

Ad. 2)
Kol. Jacek Bułdys zaproponował aby w miejsce wyjazdu do Poznania zorganizować wycieczkę techniczno-krajoznawczą do Warszawy, którą zobowiązała się przygotować Małgorzata Klimas w dniach 17-19.05.2012 r. Zarząd koła zaaprobował propozycję i poprosił o przedstawienie szczegółowego programu na następnym spotkaniu. 

Ad. 3)
Kol. Krzysztof Florek obecny na zebraniu zarządu przedstawił propozycję ramowego programu wycieczki do Szwecji promem z Gdyni której koszt wstępnie określono w wysokości 895 zł.  Wycieczka zostałaby zorganizowana w pierwszej połowie września. Zarząd zobowiązał kol. Krzysztofa Florek do przedstawienia szczegółowego programu wycieczki oraz kosztów na następnym zebraniu w dniu 29.03.2012r. Wstępnie przyjęto do realizacji program wycieczki. Prezes koła zaproponował aby w przypadku braku chętnych na wyjazd do Szwecji jako wyjazd alternatywny przygotować wycieczkę na Kresy ( Ukraina ) co spotkało się z jednogłośną aprobatą Zarządu Koła. 

Ad. 4)
Sekretarz Koła kol. Andrzej Pietruszewski przedstawił do przegłosowania wnioski o przyjęcie do koła dwóch osób Jana Dzieżyca i Dariusza Holewczuka na co Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę. W związku z zaległościami w płaceniu składek przez kol. Leona Hofmana Zarząd zobowiązał sekretarza do wysłania pisma przypominającego o konieczności uregulowania zaległości. Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków koła zmarłego kol. Grzegorza Zwarycza.

Więcej artykułów…

  1. Powitanie