Rok A. Hoffmana

ZG SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Prof. Alfonsa Hoffmana.
O Alfonsie Hoffmanie czytaj
http://sep.com.pl/scripts/artykul2.php?id=785