6-cio dniowa wycieczka do krajów Beneluksu

Zarząd Koła Ziemi Nyskiej organizuje 6- dniową wycieczkę do krajów Beneluksu w dniach 17-22.04.2018r.

 

Program wycieczki wysłany został na e-maile członków Koła.

 

Pozostałe zainteresowane osoby po podaniu e-maila zostanie Im wysłany program lub można go otrzymać

u kol. Doroty Stecko tel. 721 282 661.

 

Zapisy do 30 stycznia 2018r z zaliczką 300 zł/osoba