Bieszczdy - Lwów

Zarząd Koła SEP nr 28 zaprasza do uczestnictwa w organizowanej wycieczce               w Bieszczady
która jest połączona z 1-dniowym wyjazdem do Lwowa.
Termin 07.09.2017 – 10.09.2017 r. ( w załączeniu program )
Ze względu na terminy rezerwacji hoteli prosimy o  szybkie podjęcie decyzji.
Zapisy z wpłatą 200 zł przyjmuje Kol. Andrzej Pietruszewski do dnia 03.04.2017
Kontakt telefoniczny  774087321.