Zebranie zarządu 01.03.2012 r.

W dniu 01.03.2012 r. odbyło się zebranie Zarządu Koła.

Tematy i porządek obrad:

1.  Informacja dotycząca wycieczki do Poznania

2.  Informacja dotycząca wycieczki krajowej do Warszawy

3.  Informacja dotycząca wycieczki do Szwecji

4.  Sprawy inne

 

Ad. 1)
Zarząd jednogłośnie zrezygnował z wycieczki na targi do Poznania w związku z niedogodnym terminem który będzie miał wpływ na liczbę uczestników którzy musieliby korzystać z urlopu wypoczynkowego w tygodniu pracy.

Ad. 2)
Kol. Jacek Bułdys zaproponował aby w miejsce wyjazdu do Poznania zorganizować wycieczkę techniczno-krajoznawczą do Warszawy, którą zobowiązała się przygotować Małgorzata Klimas w dniach 17-19.05.2012 r. Zarząd koła zaaprobował propozycję i poprosił o przedstawienie szczegółowego programu na następnym spotkaniu. 

Ad. 3)
Kol. Krzysztof Florek obecny na zebraniu zarządu przedstawił propozycję ramowego programu wycieczki do Szwecji promem z Gdyni której koszt wstępnie określono w wysokości 895 zł.  Wycieczka zostałaby zorganizowana w pierwszej połowie września. Zarząd zobowiązał kol. Krzysztofa Florek do przedstawienia szczegółowego programu wycieczki oraz kosztów na następnym zebraniu w dniu 29.03.2012r. Wstępnie przyjęto do realizacji program wycieczki. Prezes koła zaproponował aby w przypadku braku chętnych na wyjazd do Szwecji jako wyjazd alternatywny przygotować wycieczkę na Kresy ( Ukraina ) co spotkało się z jednogłośną aprobatą Zarządu Koła. 

Ad. 4)
Sekretarz Koła kol. Andrzej Pietruszewski przedstawił do przegłosowania wnioski o przyjęcie do koła dwóch osób Jana Dzieżyca i Dariusza Holewczuka na co Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę. W związku z zaległościami w płaceniu składek przez kol. Leona Hofmana Zarząd zobowiązał sekretarza do wysłania pisma przypominającego o konieczności uregulowania zaległości. Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków koła zmarłego kol. Grzegorza Zwarycza.